Gıda Politikamız


Gıda Güvenliği Politikamız; 
- Yüksek teknolojiyi kullanarak, hijyenik koşullar altında üretim yapmak, pazarlamak ve müşteriye sunmak, 
- Doğal çevreyi korumak, 
Üretimde standartlara ve yasal mevzuatlara uymak, 
Gıda güvenliği anlayışımızla sektörümüzde marka olmak. 

Gıda Güvenliği Amacımız; 
- İnsan sağlığına önem vermek, hijyenik kurallara uygun üretim yapmak, 
- Müşteri memnuniyetini sağlamak, 
- Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, 
- Tüketicilerimizi güvenli üretim konusunda bilinçlendirmek. 

Gıda Güvenliği Hedefimiz; 
- Gıda güvenliği sistemimizi sürekli geliştirmek, 
- Çalışanlarımıza eğitim vermek, 
- Kalite ve gıda güvenliği konusunda sektörümüzde öncü olmak, 
- Verimli çalışarak, maliyetlerimizi düşürmek ve rekabet gücümüzü arttırmak.