Kalite Politikamız


Kalite Politikamız;
Kalite güvencesi anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek, 
- Verimli ve kaliteli şeker pancarı üretimine katkıda bulunmak,
- Üretimin her aşamasında ileri teknolojiyi kullanma çabası içinde olmak,
- Yönetimde ve üretimde "Önce Kalite" ilkesini takip etmek,
- Şirketimizin karlılığını arttırarak, çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın gelir düzeylerini yükseltmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Kalite anlayışını geliştirmek için çalışanlarımızın eğitimlerine önem vermek,
- Doğal çevrenin korunmasına özen göstermek,
- Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak.